Technická informácia

Spoločnosť BENDI vyrába ventily so spaľovacím motorom. V spaľovacích motoroch sa používajú hlavne dva rôzne typy ventilov, ktoré sa rozlišujú ako sací ventil a výfukový ventil. Ventily nazývané sacie ventily motora umožňujú, aby sa zmes paliva a vzduchu dostala do valca, a výfukový ventil umožňuje evakuáciu z valca. Tento proces prebieha nepretržite v bežiacom motore.

fg